24/12/2007

Glædelig X-messe

En hvidgrå, tættåget og køleskabskold juleaftendagsmorgen.

Naturen ønsker glædelig X-mass.