12/05/2010

Hvor er den anden?

Hunnen af det ynglende hvinandepar.