25/05/2020

Grænsen er nået

Hotel Europas moderne spejlvinduer.
Åbenrås mandag morgen var blæsende og grå, men dog ikke våd. Vi sad op og red sydover kl 09.30.
Vi manøvrerede ud af byen og ved forstaden Styrtom (er det styrt-om eller styr-tom?) angreb vi rutens måske længste bakke. Længe leve el-motoren!
Landsbyen Ensted har en smuk lille og kullet kirke bygget i 1220'erne af store tilhuggede granitsten – og et nyt flot blytag.
Nord for Kliplev passerede vi en enorm grisefabrik med flere meget lange produktionsbygninger. Hundredevis af de firbenede "livtidsfanger" blev afhentet til aflivning af en kæmpestor lastbil, hvor dyrene blev stuvet i fire lag. – Jeg blev næsten vegetar af at overvære griseriet.
"Natura 2000" området omkring Hostrup Sø er et usædvanligt smuk sted med udstrakte moser og enge. Vi så en del traner både på jorden og flyvende.
Gyvelbuskene lyser op med deres solgule blomsterpragt.
Sønderjylland var jo tysk fra 1864-1920. Ved Kliplev kirke står denne mindesten for sognets faldne soldater i 1. Verdenskrig. Stenen blev rejst i 1921 med i alt 78 navne tillige med datoen og stedets navn, hvor de faldt, eller byen, hvor de døde. 
Den tyske byggestil ses meget ofte og er genkendelig ved murenes ornamenteringer under tagudhænget og mellem etagerne.
Øst for Kliplev holdt vi frokostpause i det dejlige skovbryn ved Mørksø Mose.
Vi huskede at tænke på risikoen for afrikansk svinepest, så vi smed naturligvis vores grill-pølser i affaldsspanden.
Syd for Kollund kom vi til kanten af Flensborg Fjord. Her er Jyllands sydligste skovbryn.
Den ydmygeste grænseovergang må være den ved Skomagerhus, hvor den lille Krus Å danner selve grænsen.
Langs hele grænsen står det danske "vildsvinehegn". Her er hegnets østlige ende, hvor det går et stykke ud i Flensborg Fjord. Et sydfra kommende vildsvin skal være glad for at svømme for at komme udenom hegnet og ind i Danmark. De 70 km hegn tværs over Jylland skulle gerne hindre den afrikanske svinepest i at ramme danske grissebasser.
Vi kunne af gode corona-grunde ikke være grænseoverskridende i dag, så vi nøjes med at bo natten over i Kruså Møllegård ved Møllesøen.
. . .
Vi har indtil videre cyklet 359 km og er nu på vores sydligste destination.
I morgen cykler vi mod nordøst langs Flensborg Fjord med mål i Sønderborg.